Revenir

Entorn del Flamisell

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Circulem per un camí franquejat per murs de pedra a banda i banda, la seva funció era delimitar parcel·les i evitar l'entrada del bestiar que passava pel camí. Al mateix temps han esdevingut rics ecosistemes per a moltes espècies vegetals (falgueres, líquens i molses).

Actualment, en aquests camps de vora el riu s'hi planta farratge per després fer les boles que seran aliment hivernal del bestiar. L'abundor d'aigua i terreny frescal fan que  els farratges tinguin una bona productivitat.

Destaquen els roures de grans dimensions i el grups de trèmols. Una petita i antiga resclosa recollia l'aigua del riu, conduint-la als canals d'abastir els cultius i l'horta del poble.  

 

Images