Revenir

Nemesia caementaria

Fichier

Introduction

El sòl format per argila i còdols de mida petita que conforma un conglomerat on hi ha forats on viuen aranyes que hi han trobat un nínxol idoni per a construir el seu cau. La forma de cau tubular amb un opercle rodó que fa de porta i la construcció dels caus agrupats uns prop dels altres. Preferentment sobre terrenys oberts, argilosos i humits. Habita l'Europa mediterrània. Fa pensar que es podria tractar de la Nemesia caementaria.

Images