Revenir

Nius

Route POI
Faune
Fichier

Introduction

En aquests penya-segats ubiquen els seus nius algunes parelles de voltor comú i altres espècies escasses com a nidificants a Catalunya com és el cas de l'aufrany o l’àguila daurada. La paret de sota la repisa de cria, acostuma a estar tacada d'excrements en forma de de regalims de color blanc. Altres espècies rupícoles que nidifiquen a la zona són els roquerols (de la familia de les orenetes), xoriguer comú , el corb , la merla blava, així com la gralla de bec vermell , espècie cada cop més escassa a nivell europeu i que aquí manté una colònia de cria important.
Images