Revenir

Vegetació

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Hem deixat el corriol i el bosc de pins més avall, i ara ens trobem en una zona amb un sòl més pobre. El terreny ara està poblat de garrics i la carrasca. En el sotabosc trobem el llistó, la farigola i la brolla de romaní, junt amb algunes mates d'argelaga i petits exemplars de càdec.

Images