Revenir

002

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Durant tot el camí, ens acompanyen els murs de pedra seca, aquestes construccions tan representatives de la zona de Tarragona, conservades durant anys per la climatologia amb domini de la sequera i la poca presència de vegetació espontània, ens parlen mot de la geologia de la zona. Aquests marges es construïen amb la pedra extreta dels mateixos camps que delimiten, eren les pedres que s’extreien en llaurar, ja que impedien fer correctament els treballs del camp i una adequada germinació de les llavors. En aquest cas, són roques sedimentàries d’origen calcari. Actualment, l’interès creixent per la conservació dels valors tradicionals, fa que molts d’aquests marges estiguin en rehabilitació.

Images