Revenir

005

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

El topònim de Creixell apareix per primera vegada l’any 1083 quan, Felip de França, nomenà Castlà de Creixell a Artal Gilmundo i els seus. La Carta Pobla (carta de població) fou concedida l’any 1190 pel Bisbe de Barcelona Ramon de Castellvell i probablement és aquesta la data de construcció. Aquest Castell de base poligonal de nou cares, està situat a la part més alta del poble damunt el vestigi més antic que es conserva d’aquesta fortalesa medieval que és el seu talús de pedra construït entre els segles XI-XII. La part més antiga, és la presó del s. XIV i el celler del s. XVI. El portal d'entrada és adovellat amb arc de mig punt, les finestres de llinda recta i coronat amb merlets grans. Ha estat modificat diverses vegades i la seva magnífica presència i aspecte l’ha portat a ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. El seu interior està habilitat com a vivenda particular. No deixeu passar per alt el terra que l’envolta, empedrat de còdols, que li dóna aquest caràcter (foto).

Images