Revenir

Camí empedrat

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Els camins entre masos, també formaven part de la xarxa viària, igualment important però d’àmbit local en contraposició amb els camins rals i les carrerades. Tant, que quan el pendent era fort, per evitar que el camí es fes malbé, s’emparedava. Fixeu-vos que els trams en pendent solen estar empedrats o aprofiten lloses de pedra (ho veureu en un moment), i els trams més plans són de terra. Aquest camí comunicava els Mas d’en Rafel amb el Mas dels Cocons.
Images