Revenir

Zona humida del Gaià

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Davant per davant de l’antiga fàbrica de la Farga del Catllar, trobem aquesta petita zona humida que forma el riu Gaià gràcies a una resclosa de la qual ja se’n té constància des del segle XIII, ja que ja apareix citada conjuntament amb un inicial molí fariner. Després de passar per usos industrials i de reserva d’aigua de reg, actualment la zona humida forma part de la xarxa Natura 2000 i de l’Espai Natural del riu Gaià. L’Associació Mediambiental La Sínia i l’Ajuntament del Catllar han treballat per tal de millorar la biodiversitat de l’espai portant a terme iniciatives de recuperació i millora d’hàbitats. Actualment s’hi pot veure amb facilitat la gallineta d’aigua, el rascló, l’ànec collverd i el cabusset, i s’està intentant estabilitzar la població de la tortuga de rierol.

Images