Revenir

Mas Rabassó

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

El Mas de Rabassó es troba en un estat rònec, però al seu entorn encara hi ha activitat: una edificació de nova construcció i l’explotació agrícola mantenen aquest paratge en ple funcionament. Aquí es comença a fer molt present el cultiu d’olivera i de vinya. El cultiu de l’olivera no és un cultiu de producció immediata i, per treure rendiment a la terra, han aparegut cultius alternatius que han fet rendible l’esforç de preparació i manteniment de les finques. En aquest context, el cultiu de la vinya ha esdevingut protagonista. Els camps que veiem en primer terme, rere el muret de pedra seca, són d’olivera i més enllà, es veuen els camps de vinya. Sorprèn la quantitat de pedres que hi ha al camps, i no és difícil d’imaginar les dificultats que han de trobar-se les plantes al créixer en aquest substrat tan pedregós.
Images