Revenir

El duc

Route POI
Faune
Fichier

Introduction

Bubo bubo

Aquest boscos de la Vall dels Obiols són territori de caça del duc. Es tracta del rapinyaire nocturn més gran d’Europa, pot arribar a fer entre 160-180 cm d’amplada.

És un excel•lent caçador, molt silenciós i amb una dieta generalista, encara que són especialistes  en la captura de mamífers com ara el conill i la llebre. 

Tenen un procés d’alimentació molt curiós, primer es mengen la presa sencera i no és fins passades unes hores, que regurgitaran una bola anomenada egagròpila amb totes les parts no digerides (pèl, ossos,...).

És destacable també la seva funció ecològica, retirant de circulació aquells individus malalts, com per exemple conills afectats per la mixomatosi o pneumònia hemorràgica vírica, ajudant a què la transmissió d’aquestes malalties es redueixi.

 

Images