Revenir

Passeig ribera

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

El passeig del Francolí ha estat recentment recuperat gràcies a un projecte de rehabilitació ecològica dels espais fluvials del riu Francolí. La millora paisatgística dels hàbitats de la llera va comportar el tractament silvícola d'espècies com verns (foto), àlbers i freixes. La tallada selectiva i la plantació d'algunes espècies autòctones allà on hi havia vegetació invasora i al·lòctona.

Entre d'altres funcions, la recuperació de l'entorn de ribera és important per crear zones de refugi d'animals i plantes, i zones que actuïn com a corredor biològic. A més, la vegetació a tocar de l'aigua actua com a estabilitzador dels marges i esmorteïdor de l'efecte de les riuades.

Images