Revenir

Barraca de la Balma

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

La tècnica de la pedra seca és una manera d’aixecar murs molt antiga, aquesta consisteix a anar sobreposant les pedres horitzontalment amb un lleuger pendent sense lligar-les amb cap mena de ciment o argamassa. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses pedres. 

El marc superior de la porta en moltes barraques fan servir una gran pedra plana “llinda plana”. En aquest cas us podeu fixar que té forma de volta. 

La coberta es reomplia de pedruscall i terra per donar consistència. La terra es fixa per les arrels de la vegetació natural que hi creix com els crespinells, en altres parts del territori català era freqüent plantar-hi lliris de sant Josep.  

 

Images