Revenir

Cabana de Cal Tions

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Els diferents elements fets amb pedra en sec solen estar construïts amb materials locals sovint extrets dels propis camps de conreus o de l’entorn molt proper, cosa que propicia la seva plena integració en l’entorn paisatgístic. Formen part de molts dels paisatges rurals de Catalunya i de gran part dels països mediterranis.

Com podeu observar en aquesta barraca, s’ha aprofitat el marge per a la seva construcció. Sempre que es podia, s'aprofitava el relleu del terreny o murs existents per estalviar feina. 

Images