Revenir

Font del Peli I joncs

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

La font del Peli és un petit oasi format per un brollador o surgència natural intermitent, és a dir, que només extreu aigua en èpoques plujoses significaves. Aleshores s’hi forma un bon toll produint-se el miracle de la vida. La bassa, no obstant, sempre és protegida pels joncs i altres petites espècies que busquen la certa humitat de l’indret.

Un dels ocells que potser podrem veure, sobretot a l’hivern, si parem prou atenció i estem ben calmats, és el pit-roig, que s’acosta en aquest punt a buscar l’aigua de l’indret. És fàcil d’identificar perquè, tal i com el seu nom popular ja esmenta, té una gran taca de color roig carbassa que li va del front fins a gran part del pit. I a més és molt sociable i confiat i és dels pocs ocells que s’acosta a la gent tot encuriosit.

Images