Revenir

Marca de tascó

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

En aquesta roca calcària al costat del barranc troben aquesta marca de tascó. Un tacó, falca o cuny és una maquinària simple que consistia en una peça prismàtica, en aquest cas, segurament de ferro, acabada en un angle molt agut que es va fer servir per esberlar la roca, segurament amb l’objectiu de facilitar el pas pel camí del barranc. De tascons també se'n fan servir per trossejar llenya

El funcionament d’un tascó es el mateix que el del pla inclinat, en fer entrar el tascó a la roca, va creant dues forces perpendiculars que acabaran separant la roca en dues parts. L’enginy humà ha aconseguit durant segles fer grans canvis en el paisatge per a treure’n un millor aprofitament, en aquest cas, obrir un camí en una zona exposada

Images