Revenir

Bassa

Route POI
Faune
Fichier

Introduction

Tot i que no s’han fet molt evidents durant el recorregut, aquest terreny es troba ple de basses, construccions fetes amb l’objectiu d’acumular aigua per a regar els camps a l’estiu. L’aigua és abundant en la zona, però de manera subterrània i arriba a la superfície a través de mines o pous.

Pel fet de ser aigua sense tractament químic, sovint hi creixen algues i hi poden posar ous alguns amfibis com granotes i gripaus. A la primavera podem trobar-hi cap grossos i a l’estiu les sentirem cantar quan el sol comença a baixar. Són animals que s’alimenten de petits insectes i mantenen a ratlla alguns més molestos, com per exemple, els mosquits.

Images