Revenir

Arbres bandera

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

El clima als Ports és molt variable i amb marcats contrastos. Ràpidament, es pot passar de la calma més absoluta, al “vent de dalt” (del NW) amb ràfegues que poden arribar a 150 km/h. L'acció continuada d'aquests forts vents a les carenes dificulta el creixement en vertical dels escassos arbres que hi viuen, obligant-los a un creixement en la direcció del vent i modelant la d'aquests en forma de bandera. Quan bufa el "vent de dalt", és normal veure la cella de mestral, un núvol que s'allarga sobre tot el massís. Aquest es forma quan la humitat del vent es condensa al baixar la temperatura a les parts més altes.

Images