Revenir

Font de Can Xambau

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

La Font de Can Xambau és una d’aquelles que gairebé sempre raja, s’hi han fet estudis de biologia per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Al costat de la font trobem la bassa, construïda per poder emmagatzemar aigua de pluja i aprofitar-la per regar els camps.
La bassa de Can Xambau, com la majoria de basses, allotja un ecosistema ric en flora i fauna. Des del punt de vista ambiental les basses contenen una concentració i varietat de vida majors que altres ecosistemes. En el biòtop aquàtic de les basses s’hi produeix una estreta relació en els seus habitants. Les espècies vegetals que hi viuen donen refugi als animals de la bassa, que troben un ambient apte per a la seva reproducció, especialment en el cas dels amfibis.
A simple vista a la bassa de Can Xambau veurem algues (claophora sp.), mosquits (chironomus sp.) i granotes (rana ribibunda).


L’entorn de la bassa i la font es composa d’arbres caducifolis amb pollancres, verns i algun salze. Al fons, fent de marge dels camps hi ha alzines. A l’estrat inferior hi predominen les heures, esbarzers, lleterasses i gramínies diverses a prop dels marges conreats.

Images