Revenir

Creu d'Ardenya

Route POI
Flore
Paysages
Fichier

Introduction

Partió  de terme al coll natural entre Begues i Vallirana. Sota nostre hi ha el camí antic de ferradura per baixar a Begues. Baixant del Sotarro vèiem les zones extractives de Begues, sota el puig del Montau (658 m), i d’Ardenya, a Vallirana, a la dreta. El tipus de sòl, fa que la vegetació dominant sigui la garriga amb llentiscle i alzines esparses. 

Images