Revenir

Moli Vell

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Anomenat Molí d'en Parot, Molí Lluny. Obra popular del s. XVIII. Aquests molins fariners servien per moldre blat i altres llavors de cereals o no, per al consum del bestiar.
Images