Revenir

Castell de Miralles

Visit
Endroits
Fichier

Description

Els origens de la població es troben a l'antic castell que es troba assentat en un cim de 662 m d'altitud. L'any 960 ja és mencionat en un document del compte de Barcelona Borrell assenyalant-lo com una de les afrontassions del castell de la Roqueta. Aquest castell formava part de la línia defensiva que permeté el repoblament de la comarca cap a ponent a finals del segle X. Pertanyé als Cervelló i després a la baronia de la Llacuna.

Està construït per dues parts acomodant-se a la topografia on s'assenta; la part superior formada per una edificació rectangular d'una superfície aproximada de 1.000 m2 que conserva part de les parets. A sota d'aquesta i orientada a migdia s'hi troba una esplanada que queda limitada per una muralla enderrocada a l'extrem de la qual es conserva una torre quadrada pel costat de la qual s'entra al recinte.

A l'esplanada s'hi troba l'anomenada església del castell, romànica d'una nau amb volta de canó i portal d'arc rodó coronat amb un fris. Contenia un retaule gòtic a l'altar de la Mare de Déu del Roser. A principis de segle (cap al 1915) deixà d'ésser parròquia del poble i aquesta es traslladà a l'ermita de Sant Romà.

 

Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note