Revenir

El rec de Carme

Visit
Endroits
Fichier

Description

No es coneix la data de construcció, però un document de l’any 1214 ja esmentava la seva existència. En la formació del poble de Carme, el rec hi juga un paper important, sent l’aigua la base principal de l’activitat econòmica de la zona basada en l’agricultura i en la indústria. Encara podem trobar diversos molins que utilitzaven la força motriu de l’aigua del rec per a fer-los funcionar.

Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note