Revenir

Els Molinots

Visit
Architecture
Fichier

Description

Les dues torres medievals que es conserven al veïnat de la Llibra, juntament amb les restes de murs i canalitzacions trobats ai seu costat, deurien pertànyer al rec dels Molins de la Llibra, existent ja en el segle XIII, segons consta en un document de venda del 1257. En els fogatges del segle XVI, la Llibra és un dels escassos masos esmentats, figurant com a propietaris Pere de la Llibra (1533) i Antich Bassons de la Llibra (1590). Es conserven dues torres de planta circular, atalussades, distants entre elles uns 12 metres i antigament comunicades.

La més gran s'aixeca sobre una base quadrangular i l'altra ha estat aprofitada com a xemeneia pels propietaris de la casa on es troba ubicada. Van ser construïdes amb un aparell de petits carreus irregulars disposats en filades horitzontals. No es coneix el moment de la seva construcció, però la seva estructura i el tipus d'aparell permeten una datació aproximada entre els segle XIII i XIV. El Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya del 1892 fa una descripció molt detaIlada de l'aspecte que tenien els Molinots a la fi del segle passat, quan encara eren visibles les restes de les construccions annexes: una paret de 12 pams d'alçada, murs d'una antiga cambra, una escala, un dipòsit. Donada l'escassetat de restes medievals dins el terme de Vallirana, els Molinots apareixen com un dels elements simbòlics més representatius i interessants del municipi.

Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note