Revenir

Sant Miquel d'Ordeig

Visit
Architecture
Fichier

Description

Les primeres notícies de Sant Miquel d’Ordeig es remunten a l’any 975. En un manuscrit, hi apareix esmentat com a "Villa Ordege". Però la majoria de referències que en tenim, daten de l’època feudal.

L’any 1104 el bisbe Arnau la va consagrar com l’església de San Michaelis d’Ordeig. El 1618 s’hi varen realitzar importants obres; s’hi va fer un campanar de cadireta i es va canviar la porta de costat.

L’any 1654, els saqueigs de les tropes franceses provocaren una destrucció quasi be total del temple i el seu arxiu. A partir de la seva reconstrucció i per raons de seguretat, Sant Miquel d’Ordeig va perdre la parroquialitat en favor de Vinyoles i passà de dependre de Sant Esteve.

 

Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note