Revenir

Sant Pere de Montfalcó el Gros

Visit
Architecture
Fichier

Description

Tot i que cap al segle XI tenia condició de parròquia, ja que apareix citada al llistat de parròquies del bisbat de Vic datat entre els anys 1025 i 1050, cap al segle XIII o inicis del XIV va perdre aquesta condició per passar a ser una sufragània de Santa Maria de Veciana, tal i com continua sent en l’actualitat.

Arquitectònicament és un edifici d’una única nau, culminada per un absis semicircular a llevant. Aquesta església ha patit un important seguit de remodelacions al llarg de la història que han desfigurat notablement la seva factura romànica. Entre les modificacions més importants destaca el sobrealçat general de l’edifici, més evident a l’absis, que va igualar l’alçada dels dos cossos de l’edifici. S'hi afegí un campanar d’espadanya.

A l’interior de l’església, juntament amb alguns pilars decorats d’estructura poligonal als murs laterals, hi ha diversos elements esculpits que semblen ser de la darreria del segle XIII o la primera meitat del XIV, més pròxims sens dubte a una estètica gòtica que no pas romànica.

 

Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note