Revenir

Basses d'en Coll

Visit
Environnement
Fichier

Description

Les basses d'en Coll són un sistema de dues basses que constitueixen la desembocadura del rec del Molí, on hi van a parar les aigües dels arrossars de Pals. Formen part de la reserva natural parcial dels Aiguamolls del Baix Ter, dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

La vegetació de la zona està constituïda per retalls de salzeda i omeda, esbarzers, canyars i canyissars. S'hi troben també dunes mòbils secundàries (dunes blanques) amb borró (Ammophila arenaria); dunes estabilitzades amb comunitats de Crucianellion maritimae i herbassars submergits. La zona és un punt important de cria d'ocells com el martinet menut (Ixobrychus minutus), d'amfibis, invertebrats, etc. Cal destacar-ne, per exemple, la població de tortuguetes (Triops cancriformis).

Foto: Mutari

Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note