Revenir

La Força Vella

Visit
Endroits
Fichier

Description

Els romans van aixecar al segle I aC una poderosa fortalesa que resseguia un perímetre gairebé triangular, una mena d'acròpolis, la Força Vella, molt ben protegida per murs bastits amb grans carreus de pedra. És el primer recinte de la ciutat, invariable fins al segle X dC i perceptible encara avui en alguns paraments de les muralles. Foto: Pere López
Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note