Revenir

Castell de la Granadella

Visit
Architecture
Fichier

Description

En aquest indret on esteu, emplaçat a la part més enlairada de la Granadella( a 530 metres d’altitud), hi ha les restes del castell. Les primeres referències d’aquest castell són de l’any 1181, quan Guillem III de Cervera (senyor de Juneda i de Castellans) cedia a Pere Mascarell la fortalesa àrab de la Granadella (edificada sobre un primitiu castrum romà) i s’inicià el repoblament de la vila, amb la qual cosa la Granadella va esdevenir cap d’una important baronia. El castell fou totalment destruït (malgrat que sobrevisqué a la Guerra Civil) per a fer-hi un dipòsit d’aigua. La torre de l’Homenatge, però, ja havia estat enderrocada amb anterioritat (a finals del segle XIX). Actualment, en resten part dels fonaments, algun mur i quasi íntegres els corrals posteriors a l’edifici (al sector sud-oest). A ponent del castells, a extramurs, també cal destacar que encara es conserven mes de 70 sitges per a l’emmagatzemament de gra.
Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note