Revenir

Castell de Ferran

Visit
Architecture
Fichier

Description

El castell de Ferran apareix citat l’any 1197 en el testament de Guillem de Granada. Citat en documents del rei Jaume I, al segle XIV pertany a l’arquebisbe de Tarragona i l’any 1340 es documenten aldarulls dels veïns de Ferran envers un subsidi de guerra imposat pel rei Pere “El Cerimoniós”.

El castell s’originà en una torre desapareguda del segle XI i la seva transformació fins esdevenir un castell amb el seu clos emmurallat es deu a posteriors ampliacions. És al s. XVII quan es produeix la gran reforma arquitectònica que es pot veure actualment.

Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note