Revenir

OCELLS RIBERA

Route POI
Faune
Fichier

Introduction

Alcedo atthis

Aquest ambient humit acull la vegetació típica de ribera com els pollancres, verns, saücs i salzes. Aquests arbres sovint viuen amb part de les seves arrels dins l’aigua i formen junt amb la vegetació arbustiva un refugi ideal per ocells com la mallerenga carbonera i el blauet (foto), i amfibis com el gripau corredor i el gripau d’esperons.

Aquest petit ocell de colors vistosos fa el niu en un forat folrat d’arestes de peix als talussos de terra dels marges del riu. Es tracta d’un ocell solitari i difícil de veure ja que queda amagat entre la vegetació i vola amb molta rapidesa i a poca alçada. Acostuma a quedar-se quiet sobre una branca fins que localitza una presa dins de l’aigua, moment en què es llença ràpidament submergint-se dins de l’aigua plegant les ales. S’alimenta principalment de peixos petits, insectes i larves aquàtiques.

 

Images