Revenir

Els Aljubs Bessons

Route POI
Medi
Fichier

Introduction

El fet que els Aljubs Bessons estiguin tant a prop sembla indicar la no massa bona relació existent entre els corresponents propietaris en el moment de la construcció dels mateixos.

Observeu que en el més gran d’ells hi ha unes escales per accedir a l’interior. L’altre, el més petit, el trobem ple d’aigua, segurament perquè encara manté les rasses de recollida d’aigua de la llisera netes.

L’aigua de l’aljub és aigua potable i es feia servir tant per cuinar com per veure. Degut a que és aigua de pluja (absència de calç) feia que fos més fàcil coure les llegums.

Images