Guerra Civil a la Granadella
Revenir

Escola

Fichier

Introduction

Aquest edifici era l’escola que es va construir amb els fons de regions devastades l’any 1945, amb els ajuts que el govern franquista donava als municipis que havien estat fortament afectats a causa de la guerra amb l’objectiu que els pobles poguessin tornar a la “normalitat” com més aviat millor.

És un edifici totalment simètric perquè nois i noies poguessin disposar del mateix espai, a causa de la segregació per sexes vigent a l’època. Les nenes entraven a l’edifici per la part dreta i utilitzaven aquesta ala i la planta baixa del col·legi, mentre que els nens accedien a les aules per la banda esquerra i utilitzaven aquesta ala i la planta superior. El patí també estava dividit amb dos espais diferenciats, la meitat esquerra per als nens i la dreta per a les nenes

Actualment aquest edifici alberga l’institut L’Olivera, on estudien nois i noies d’onze municipis diferents pertanyents a les comarques de les Garrigues, el Segrià i el Priorat. És un institut petit, amb una sola línia i com tots els instituts públics és mixt. L’actual escola de primària és l’edifici amb la teulada vermella que queda a la dreta.

Images