Un tomb per Canet de Mar
Revenir

Els rials

Route POI
Geologia
Fichier

Introduction

Aquestes petites rambles, rieres o torrents secs per on es canalitza l'aigua superficial de les pluges, són els rials. Baixen de la serra, directament a mar o alguna riera més important.

Com més gran sigui la conca receptora d'aigua, més aigua recull, més energia i poder d'arrossegament i per tant més en compte hem d'anar.
La sorra que hi ha a la llera és el sauló, material provinent per l'erosió del granit de la serralada i que d'aquesta manera baixa fins la platja.

El rial, de manera natural fa una mota que el separa dels terrenys adjacents. Aquesta mota alhora serveix per evitar l'entrada d'aigua quan l'avinguda no és massa forta. A part de servir per desguassar també té funció de corredor biològic de mar a muntanya (Montnegre-Corredor). 

L'aloc és una de les plantes característiques d'aquests ambients i és l'anàleg al baladre a les rieres del sud. Avui en dia l'abundància de canya americana i les tasques de desbrossada dels rials, el fan passar desapercebut. De 2-4 mts d'alçada, la fulla és caduca, composta i té una forma semblant a la del cànem, i una espiga floral lila molt bonica a l'estiu. De manera natural conviu amb altres arbusts de l'alzinar, el llentiscle o el magraner.

Images