Revenir

Plaça Carbonera

Fichier

Introduction

Com podeu observar, la majoria d’aquestes places carboneres estan construïdes guanyant terreny pla al pendent de la muntanya. Si us hi fixeu bé,  a la part baixa de la majoria d’aquestes places  trobareu petits murs de pedra seca els quals tenien la funció d’estabilitzar la plaça i evitar la seva erosió.

L’obtenció de carbó vegetal és una activitat molt antiga, existent ja a l’antic Egipte, i també practicada per grecs i romans. A Catalunya des de l’Edat Mitjana fins al segle XIX va ser una activitat important gràcies la necessitat de combustible a les fargues per a l’obtenció de ferro.

Amb l’arribada de la siderúrgia i amb l’obtenció de carbó mineral disminueix l’activitat, però el carboneig va perdurar fins a mitjans dels anys cinquanta del segle XX, sobretot utilitzat en cuines i brasers domèstics.

Images