Revenir

Vileta grossa

Route POI
Arquitectura
Fichier

Introduction

Arribem a la Vileta Grossa, una casa que, segons el Cadastre de Vilanova de Sau de 1713, aquesta era una masoveria d’una altra masia, Morgaders.  De fet, hi ha notícies de la seva existència des del s. XVII.

Images