Ruta de Natura a la riera de Calders
Revenir

La Mola

Route POI
Geologia
Fichier

Introduction

Aquestes singulars roques en forma de queixal, com el seu nom indica “La Mola” (foto), són un exemple de l'estrat de roca calcària que formen la cinglera on està situat calders i el seu entorn. Originada per una barrera d'esculls de corall en el període Priabonià Inferior (Eocè, 35 milions d'anys).

La Riera de Calders ha erosionat les capes inferiors de gresos i margues més toves i posa al descobert aquest estrat que, al ser més dur, es manté ressaltat al relleu.

L'estrat combina capes de calcària nodulosa amb d'altres de gra més fi. Una altra particularitat és la seva riquesa en fòssils, particularment de coralls. 

Images