Revenir

Vegetació de ribera

Route POI
Flora
Fichier

Introduction

Ens trobem a tocar de la riera d’Osor i en aquest tram es veu de forma evident que el bosc que creix als marges de la riera té una diversitat vegetal i animal molt elevada. Aquest tipus de bosc juga un paper molt important en la protecció dels marges de la riera, retenint la terra amb les seves arrels i minvant així els efectes devastadors de les riuades.

Els boscos de ribera estan formats per arbres caducifolis, amb major exuberància a la primavera i l’estiu, moment en el qual és més fàcil sentir el cant dels ocells com l’oriol i el rossinyol. A l’hivern són boscos sense fulles i més transparents, moment en el qual podem observar altres espècies com el lluer o la mallerenga d'aigua i els seus parents, com ara la blava, la carbonera o la cuallarga.

Entre els arbres originals  del bosc de ribera que podem identificar en aquest tram de riu destaquem els freixes, els avellaners i els pollancres (foto).

Images