Ruta-Joc del romànic de Sallent.
Revenir

Conreus al Bages

Route POI
Paisatges
Fichier

Introduction

Els conreus de secà formant mosaics amb retalls de bosc són els grans protagonistes del paisatge que ens envolta.

Originàriament, aquest paisatge estava dominat pel bosc d'alzina, i a les parts més ombrívoles i els torrents, convivint amb el roure. Aquestes alzines i roures van anar desapareixent a causa del carboneig, l'aprofitament per fusta, i definitivament amb l'arribada de la vinya. Amb l'abandonament de la vinya els camps s'han anat substituint per pinedes de pi blanc, de creixement ràpid. Actualment, la vinya torna a guanyar protagonisme, i l'alzinar a esgarrapar terreny a les pinedes no gestionades.

Aquesta conformació del paisatge és molt important pels hàbitats i la biodiversitat que genera. Alhora contribueix a evitar la propagació d'incendis i que aquests s'escampin amb facilitat.

El conjunt conforma un collage de colors, textures i contrastos amb petites variacions estacionals, que a més evoluciona i es transforma any rere any.

Images