Gaià
Revenir

L’obaga, refugi de flora i fauna

Fichier

Introduction

En aquest racó una mica amagat de les insolacions tan dures a l’estiu, dins la fondalada del Torrent de la Roca, la vegetació es mostra una mica més generosa. Els pins pinyers (Pinus pinea) alts i drets s’espiguen aprofitant la humitat del torrent, i les heures (Hedera helix) s’enfilen pels troncs per aconseguir arribar a la llum de les capçades i poder florir. Roures, i un bonic noguer (Foto) són els representants de la fulla caduca d’aquesta petita selva.

Aquests espais més frondosos, amb recursos d’aigua i menjar, són refugi per carnívors com la guineu, o la fagina, indispensables per mantenir l’equilibri entre els herbívors com el conill o el cabirol.  

Images