Ruta per la Serra de Can Palau. Sentmenat.
Revenir

PINS PINYERS

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Pinus pinea

Aquests pins que trobem ara aïllats, són un exemple de plantació forestal que podem trobar a la part baixa de la Serra de Palau, plantats després de l’abandonament de les vinyes i altres conreus que ocupaven aquestes terres no fa tants anys. En concret en aquest cas es tracta de pins pinyers, a diferència del pi blanc que trobarem més amunt a la serra.

Aquestes pinedes es van fer més abundants a mesura que la sobreexplotació de l’home, incendis i estassades, anava fent recular alzinars i suredes. La seva capacitat de créixer a llocs desagraïts i la seva gran capacitat d’invasió, fa que siguin abundants al nostre país.

Els pins pinyers es caracteritzen per la seva capçada en forma de para-sol quan són adults, el tronc recte i les plaques de l’escorça de color vermell. Les pinyes aïllades i grosses. Són arbres que es plantaven per reforestar terrenys cremats i per la recol·lecció dels preuats pinyons de les seves pinyes. També era bona la fusta per a construcció.

Images