Rutes a Súria
Revenir

Geologia

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

Com hem dit a l'inici i a causa de l'encavalcament provocat per la falla de Tordell, resulta que trobem les calcàries, les margues i les lutites (llims i argiles) per sobre les sals i els guixos. De manera natural, els guixos estan en estrats superiors. 
 
On som ara, afloren estrats d'aquestes roques esquarterant-se com si es tractés d'un paviment romà.

Images