Súria
Revenir

Les barraques de pedra seca

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

A la nostra dreta, mirant amunt a uns vint metres, hi tenim una altra barraca de vinya, si ens hi acostem, veurem una construcció molt ferma i ben conservada.

La tècnica constructiva de la pedra seca és d'origen ancestral (ja documentada al període megalític) i s'ha transmès de generació en generació fins a pràcticament als nostres dies. Per consolidar i afavorir la unió d'unes pedres amb altres, a cops de mall o d'un martell jueu, s'introduïen a les juntes pedres més petites a pressió que feien de falques. Aquesta tècnica permet que les barraques es mantinguin fermes sense la utilització de morter. La construcció d’aquestes barraques es feia utilitzant les pedres que sortien de despedregar els camps, és per això que estan perfectament integrades al medi.

Arxiu: Mapes de patrimoni cultural (Diputació de Barcelona)

Images