Rutes a Miralles
Revenir

Font de Cal Gol

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Després de passar per sota la cinglera calcària que és la continuació del turó del castell, arribem a la font de Cal Gol. 

Aquesta font pren el nom de la masia, actualment en runes, que hi havia dalt del turó al costat del castell. Sota un marge de pedra seca, amb una reixa que la protegeix, hi ha la surgència. 

Aquest indret sembla més fresc gràcies a un parell de pollancres (Populus nigra var.italica) amb l'heura (Hedera helix) que s'enfila pels troncs. Un freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia) i un sanguinyol (Cornus sanguinea) amb les característiques tiges de color vermell, completen la vegetació d'aquest racó.

 

Images