Revenir

QR6

Route POI
Autres
Fichier

Introduction

Uns 7 o 8 metres més endavant per la pista que baixa a la banda dreta trobareu 3 pins. Darrere del tronc del pi més allunyat trobareu el codi QR núm. 6.

Images