La Corbatera
Tornar

Espai natural de la Corbatera

Visita
Medi
Fitxa

Descripció

L'espai fluvial de la Corbatera és una plana al·luvial integrada en el pla de Bages, la qual s'emmarca en l'aiguabarreig Llobregat-Gavarresa en el terme municipal de Sallent, prop de Cabrianes.(100 ha). 

La Corbatera (bassa i bosc de ribera associat), restaurada entre el 1994 i el 1997, ocupa 15 ha de superfície. Tot el conjunt fins a la Gavarresa, està inclosa en l'Inventari de zones humides de Catalunya fet pel Departament de Medi Ambient i Habitatge,i a la Guia d'espais d'interès natural del Bages, editada pel Centre d'Estudis del Bages i per la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN).

El tram mitjà del riu Llobregat presenta una colla de peculiaritats en el seu pas per la Corbatera. En primer lloc, el riu entra en una extensió de terrenys plans. Això provoca que l'aigua discorri lentament i suau a causa de l'escàs desnivell. Cal destacar a més la presència de força varietat d'hàbitats en ben poca superfície: bosc de ribera autòcton  (pollancres, àlbers, freixes i salzes), pinedes de pi pinyoner, retalls de roureda, talussos de margues vermelles, sorrals, codolars i una gran extensió de canyissar i bogar.

 

Imatges
Valoració
No hi ha cap valoració
Valoracions amb comentaris Publicar valoració