Tornar

Restes romanes de Can Palau.

Visita
Fitxa

Descripció

El Mausoleu de Can Palau, segurament per la seva grandària, va ser el lloc d'inhumació de patricis romans. Pel fet de ser un monument funerari d'origen romà i cristià (degut al propi ritus d'inhumació i de la orientació est - oest) podem suposar que la datació és del segle III - IV de la n. e..
Per la situació en el barri de Can Palau, aquest Mausoleu evidencia l'existència d'una vil·la romana. El topònim Palau, que ens ha arribat fins els nostres dies, demostra, així mateix, l'existència de vell antuvi d'un palau o gran explotació agrària romana (vil·la).
Actualment, s'aixequen veus de ciutadans en contra de la solució que s'ha donat al lloc de l'emplaçament del Mausoleu. S'ha respectat un edifici en detriment de la visió de les restes del monument funerari romà.


Font: www.xtec.cat

Imatges
Valoració
No hi ha cap valoració
Valoracions amb comentaris Publicar valoració