Senderisme al Baix Llobregat
Fitxa

Introducció

Lluny del que podríem pensar no és res semblant a les margues blaves de la zona de Vic, resultat de sedimentacions de fins al fons d'un antic mar. 
 
Parlem d'un material format a partir de la trituració d'esquists de l'Era Primària, gràcies a les condicions de metamorfisme (Falla del Vallès-Penedès), que va sotmetre aquests materials a una pressió i temperatura elevades. Aquest material geològic està constituït per una matriu d'aspecte homogeni, formada per fragments d'esquists i de quars intensament triturats. 
 
La importància de les Roques Blaves recau en el fet que constitueix un límit entre la unitat geològica de la Depressió del Vallès-Penedès i la de la Serralada Prelitoral. En segon lloc, és el resultat d'un procés de deformació de gran magnitud; i finalment, és l'únic indret de Catalunya (junt amb les Ribes Blaves d'Olesa de Montserrat) on afloren aquests tipus de materials milonítics d'origen tectònic. Per tant, presenta un interès científic, didàctic i paisatgístic. 
 
La terra de les Roques Blaves era emprada pels terrissers d'Esparreguera per endurir la ceràmica 

Imatges