Tornar

El bosc

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Sortint del camí de la riera d’Avellaneda enfilem cap al Pla dels Bruguers, aviat arribarem a la plana conreada. Durant la pujada travessem una franja de bosc delimitada entre el pla i el sot de la riera. La vegetació és variada i densa, domina el pi blanc i l’alzina, però hi ha altres arbres. Trobarem pollancres a prop de la riera, algun roure al vesant de muntanya i pi pinyer als marges del camí.

Des del camí el sotabosc es veu dens i desendreçat, ric en arbusts de fulla persistent i divers en espècies. Trobarem bruc, aladern de fulla estreta i marfull i el galzeran. D'altres espècies de menor port, com les estepes, surten a les clarianes i vora els camins. Les espinoses argelagues i els esbarzers ens barren el pas. 


Segurament es tracta d’un bosc antigament explotat, on l’abandonament de l’activitat ha afavorit l’aparició de noves espècies.  Tanmateix, compleix la funció d’aquestes espais com a refugi de fauna i protecció de les capçaleres dels torrents i control de l’erosió.

Imatges