Tornar

Projecte LIFE Pletera

Fitxa

Introducció

El projecte Life Pletera té com a primer objectiu la restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, amb la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat ecològica, la qual actualment es veu alterada a conseqüència de la urbanització parcial de l’espai.

Aquest objectiu inclou que el sistema pugui respondre adequadament a les previsions del canvi climàtic i garanteixi la funcionalitat ecològica del conjunt, tant a curt com a llarg termini.

Les accions previstes per assolir aquest objectiu inclouen la desurbanització del passeig existent i els seus espais adjacents i, posteriorment, recuperar l’antiga zona humida i la seva funcionalitat ecològica com a sistema costaner.

Imatges