Tornar

Estrets i guixos

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

Aquest pas de roca posa de manifest la litologia de la zona. Barrejat amb el material sedimentari dominant (margues i llims) trobem roques calcàries, gresos i guixos. Els gresos són roques sedimentàries sorrenques compactades. Les roques de guix les detectarem per ser més clares i per presentar formes de dissolució, cristalls o làmines. Fixeu-vos en les roques d’aquests estrets i trobareu formes molt curioses.

Això fa que trobem plantes adaptades a altes concentracions de sulfat de calci i carbonats al sòl. Es diuen plantes gipsòfiles. En veurem més endavant.

 

Imatges